Centrum Dziecka Tulinek:

Telefon  604 302 626

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt

„Stworzenie 50 nowych miejsc w żłobku w Słupsku”, nr: RPPM.05.03.00-22.0039/20

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TULINEK Anna Podlipna realizuje projekt pn. „Stworzenie 50 nowych miejsc w żłobku w Słupsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie.

Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Wartość projektu

  • Wartość projektu: 1 444 217,10 PLN
  • Dofinansowanie z UE: 1 227 584,53 PLN

Cel

Zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Okres realizacji projektu

2020-11-01 - 2022-12-31

Grupa docelowa

Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Działania

W projekcie przewidziano realizację następujących działań :

  • Zakup wyposażenia żłobka;
  • Bieżące utrzymanie żłobka;
  • Działania zmierzające w kierunku.

Efekty

W ramach projektu zwiększy się zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

 

 

fundusze uropejskie